terug

Kralingseweg 179

Kralingseweg 179, Rotterdam

Inleiding


In de Rotterdamse wijk Kralingen op het terrein van het voormalige landgoed Ypenhof gelegen eigen WOONHUIS met TUIN waarin voormalige KAS. Het huis werd in de jaren 1948-1952 ontworpen en gebouwd door en voor architect prof. ir. J.H. van den Broek (1898-1978). De omringende tuinaanleg is van de hand van tuinarchitecte W.J. Moussault-Ruys, beter bekend als Mien Ruys (1904-1999). R. Buckminster Fuller (1895-1983) tekende voor het ontwerp van de kas. Het is een zogenaamd geodetische zelfdragende constructie die is opgebouwd uit driehoeken. Buckminster Fuller verrichtte in de twintigste eeuw pionierswerk in zijn zoektocht naar economische, energiezuinige constructies die bovendien voor iedereen beschikbaar moesten zijn. Ook het voormalige Aviodome (1971) bij Schiphol is van zijn hand. De villa ligt tegenover de Kralingse plas aan de drukke doorgaande Kralingseweg. Het huis heeft alle kenmerken van de zakelijke architectuur: de toepassing van moderne materialen als staal en beton in onbehandelde vorm en de afwisseling van vrijwel geheel gesloten gevels (gericht naar de straatzijde, lawaai) met de open gevels aan de tuinzijde (licht en lucht). In de woning zelf lopen de verschillende ruimtes vloeiend in elkaar over. De bouw van een eigen huis is in deze periode een bijzonderheid vanwege de grote schaarste aan bouwmaterialen. Het geeft de architect gelegenheid te experimenteren. Bijzonder is hier de vroege toepassing van de zogenaamde split-level opzet in een woonhuis. Van den Broek behoorde voor de oorlog tot de belangrijkste Rotterdamse vertegenwoordigers van de het Nieuwe Bouwen. Na zijn associatie met architect ir. J.B. Bakema (1914-1981) in 1948 brak een buitengewoon productieve periode van jarenlange samenwerking aan, waarin zij met projecten als De Lijnbaan en Ter Meulen het gezicht van het naoorlogse Rotterdam zouden bepalen.Omschrijving


Het WOONHUIS bestaat uit twee ten opzichte van elkaar loodrecht geschakelde rechthoekige volumes: een bijna vierkant volume aan de voorzijde met een smal en langgerekt volume daarachter. In de plattegrond wordt de positie van deze gebouwdelen nog versterkt door de aanwezigheid van een terras en het balkon met trap aan de zuidgevel. Aan de straatzijde bevindt zich het eenlaags dienstgedeelte dat ruimte biedt aan de entree met garderobe, een ruime hal, keuken en een kleine spreekkamer. Daarachter is een tweelaags vleugel met op de begane grond achtereenvolgens een garage met studeerkamer aan de linkerzij...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview