terug

Groothandelsgebouw

Stationsplein 38-45, Rotterdam

Inleiding


Het 'Groothandelsgebouw' is een BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW met EXPEDITIESTRAAT, waarin werkplaatsen, magazijnen, kantoren, showrooms zijn ondergebracht. Het rechthoekige blok voegt zich met een knik in het bouwperceel tussen het Stationsplein, de doorgaande verkeersweg de Weena en de spoorlijn.

Tussen 1945-1953 werd, in opdracht van de N.V. Groothandelsgebouwen, het gebouw gerealiseerd naar ontwerp van de architect H.A. Maaskant (1907-1963). Maaskant maakte eind jaren veertig ter voorbereiding een studiereis naar Amerika waar hij diverse verzamelgebouwen bezocht. De ontwikkeling van het gebouw in Rotterdam kwam tot stand door teamwork (naar Amerikaans voorbeeld) van verschillende partijen: de grossiers uit de binnenstad, de Kamer van Koophandel, de rijksoverheid en de architect Maaskant. Door het realiseren van gezamenlijke huisvesting konden de kleine ondernemers hun krachten bundelen, bleven de bouwkosten laag en konden de collectieve voorzieningen optimaal benut worden. De nieuwbouw bleek een voorbeeld te zijn van een verbetering van de werkomstandigheden door de passende, moderne werkruimten.

In verband met de goede weg- en spoorverbindingen werd gekozen voor een situering aan een (in de toekomst) brede verkeersweg, de Weena en nabij het Centraal Station. Nadat een eerste opzet van het bouwblok, dat de helft van de huidige omvang had, terzijde was geschoven, werd besloten tot de bouw van een complex met een lengte van 220 m, een breedte van 85 m, een vloeroppervlak van 128.000 m2, en een hoogte van 43 meter, het grootste handelsgebouw van Nederland. Door het grote volume en de vele vierkante meters, de herkenbaarheid, de zichtbaarheid en de centrale locatie gaf het gebouw de toekomstige gebruiker een hoge mate van prestige.

Het complex is in de jaren 2002-2005 door architectenbureau J. van Stigt gerenoveerd.Omschrijving


Het BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW met EXPEDITIESTRAAT bestaat uit een groot bouwblok met afgeronde hoeken, bestaande uit acht bouwlagen op een rechthoekige plattegrond met een knik. In de eerste bouwlaag is een entresol aangebracht. Aan de binnenzijde van het gebouw een binnenhof, waarin ter hoogte van de verdiepingen twee dwarspanden zijn geplaatst die een bouwlaag hoger zijn. Hierdoor ontstaan een grote en twee kleinere lichthoven die ter hoogte van de begane grond en de eerste bouwlaag met elkaar verbonden zijn.

Het gebouw heeft een vernuftig stelsel van laad- en losruimten dat ter hoogte van de kelder, de begane grond en ...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview